รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน "โครงการ JENESYS 2017"

วันที่ของกิจกรรม : 28 ส.ค. 2560

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบโอวาทและเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพ

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานรอง อดย. พูดคุยกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ