รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแก่สภาเด็กและเยาวชน

วันที่ของกิจกรรม : 14 ก.ย. 2561

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแก่สภาเด็กและเยาวชนและผู้ปฏิบัติงานในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ.หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชนและผู้ปฏิบัติงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการดำเนินงานในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศ นโยบายการต่างประเทศ การจัดประชุมนานาชาติและเทคนิคการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ พิธีการและมารยาทในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนและข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 60 คน

คลังภาพ (Gallery)
ผอ.กลุ่มกล่าวรายงานผู้ร่วมการประชุมผู้ร่วมการประชุมผู้ร่วมการประชุมบรรยากาศห้องประชุมบรรยากาศห้องประชุมถ่ายภาพหมู่รวมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ