รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2 /2561

วันที่ของกิจกรรม : 22 ก.พ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุมผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ