รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2561

วันที่ของกิจกรรม : 30 ม.ค. 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุมสป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวชี้เเจงผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชนกล่าวชี้เเจงภาพบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ