รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

วันที่ของกิจกรรม : 28 ก.ย. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เข้าร่วมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานที่จริง ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี

คลังภาพ (Gallery)
เริ่มบรรยายการต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือนางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมฟังบรรยายบรรยากาศโดยรวมการประชุมภาคปฎิบัติก็มีครับกับระบบของจริงถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ