รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

มอบรางวัลแท็บเล็ตและสื่อการเรียนให้แก่เด็กที่ร่วมกิจกรรมตอบแบบสำรวจออนไลน์ ”เด็กกับภัยออนไลน์”

วันที่ของกิจกรรม : 13 ก.พ. 2561

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศปก ดย. ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นาย วิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมมอบรางวัลแท็บเล็ตและสื่อการเรียนให้แก่เด็กที่ร่วมกิจกรรมตอบแบบสำรวจออนไลน์ "เด็กกับภัยออนไลน์"รวม 20 รางวัล มูลค่า 71,000 บาท โดยได้ทำการสุ่มผู้โชคดีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คน ซึ่งผลจากการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุ 9-18 ปี จำนวน 10,846 คน จากทั่วประเทศ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20181302100338_1.jpgpic_20181302100338_2.jpgpic_20181302100338_3.jpgpic_20181302100339_4.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ