รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนดัชนีตัวชี้วัด การพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนของอาเซียน ในบริบทของประเทศไทย

วันที่ของกิจกรรม : 30 ส.ค. 2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนดัชนีตัวชี้วัด การพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนของอาเซียน ในบริบทของประเทศไทย ณ โรงแรมอินทรา ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและชี้แจงดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชนและหาแนวทางในการขับเคลื่อนบูรณาการดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนของอาเซียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษาและผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

คลังภาพ (Gallery)
พิธีกล่าวเปิดการประชุมร่วมเเสดงความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ