รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีเปิดสนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี

วันที่ของกิจกรรม : 21 ก.พ. 2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี เพื่อให้เด็กในสถานรองรับมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านกีฬาที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนสามารถยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว สนามแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ออกกำลังกายแล้ว จะเป็นที่สร้างและพัฒนาทีมฟุตบอลหญิงให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและมีโอกาสเข้าสู่ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต ภายในพิธีเปิดงานมีกิจกรรมการเต้นแอโรบิคโดยพร้อมเพียงกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนมากกว่า 400 คน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนนักฟุตบอลชายและหญิง และในเวลา 16.00 น. การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรภาคเอกชน(All Star MSDHS) ปะทะ ทีมเด็กหญิงบ้านราชวิถี (Dream Team) ณ สนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182202085322_1.jpgpic_20182202085322_2.jpgpic_20182202085322_3.jpgpic_20182202085323_4.jpgpic_20182202085323_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ