รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติราชการหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ของกิจกรรม : 4 ม.ค. 2561

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติราชการหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พัฒนาทักษะหลักการวิเคราะห์ SWOT และการคิดอย่างเป็นระบบ วางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลงาน โดยเมื่อวันที่ 4 ม.ค.61 เวลา 18.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายเจริญ อยู่คุ้มญาติ เลขานุการกรม ให้เกียรติร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวให้โอวาท และแนวทางการดำเนินงาน แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 67 คน ณ หอประชุม ดย. และ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180801180512_1.JPGpic_20180801180512_2.JPGpic_20180801180512_3.JPGpic_20180801180513_4.JPGpic_20180801180513_5.JPGpic_20180801180514_6.JPGpic_20180801180514_7.JPGpic_20180801180514_8.JPG
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ