รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน พร้อมมอบโอวาทแก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

วันที่ของกิจกรรม : 8 ต.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ โถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน พร้อมมอบโอวาทแก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 45 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบขวัญและกำลังใจ อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยในการเข้าโครงการฯ ร่วมกับเยาวชนประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จะมีคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศๆ ละ 29 คน ประกอบด้วย ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเมียนมา รวมทั้ง คณะเยาวชนญี่ปุ่น 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 คน ซึ่งทั้งหมดต้องร่วมเดินทางไปกับเรือนิปปอนมารู โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคมถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 52 วัน สำหรับปีนี้ มีการแวะเยือนประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และบรูไนดารุสซาราม แ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180810161231_1.jpgpic_20180810161231_2.jpgpic_20180810161231_3.jpgpic_20180810161231_4.jpgpic_20180810161231_5.jpgpic_20180810161231_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ