รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก

วันที่ของกิจกรรม : 13 ส.ค. 2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมแบบมีส่วนร่วม บทบาทและภารกิจร่วมองค์กรภาคีเครือข่าย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20191408103625_1.jpgpic_20191408103625_2.jpgpic_20191408103625_3.jpgpic_20191408103625_4.jpgpic_20191408103626_5.jpgpic_20191408103626_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ