รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2560

วันที่ของกิจกรรม : 10 ต.ค. 2560

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2560 ณ.ห้องประชุมสป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กคณะกรรมการร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมการประชุมบรรยากาศห้องประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ