รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

เปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ของกิจกรรม : 13 มิ.ย. 2561

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better living through Giving) โดยมีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
บรรยากาศการเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานบรรยากาศการเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมบรรยากาศการเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมบรรยากาศการเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ