รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วันที่ของกิจกรรม : 5 พ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพบปะและมอบนโยบายใน โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ แก่งกระจานคันทรี่คลับ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการจัดทำโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ รวมทั้งการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 40 คนเข้าร่วมโครงการ

คลังภาพ (Gallery)
รอง อดย.ส่งมอบธงสภาเด็กและเยาวชนให้แก่ประธานสภาเด็กและเยาวชนเพชรบุรีกิจกรรมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนเพชรบุรีกิจกรรมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนเพชรบุรีกระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ของเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีรับโอวาทจาก รองอธิบดีผู้บริหารและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีถ่ายรูปร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ