รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ“เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

วันที่ของกิจกรรม : 14 มิ.ย. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ“เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก”เรื่อง การดำเนินงานป้องกันปัญหาการพนันออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 (14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ณ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
สัมภาษณ์โดยนางสาวมัฑนา เอื้อประชานนท์สัมภาษณ์โดยนายขวัญชาติ ดาสาบรรยากาศโดยรวมการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ