รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

วันที่ของกิจกรรม : 11 ก.ค. 2561

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก หัวข้อ“ดย.กับการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ และความร่วมมือกับองค์การ care for children ”ณ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายขวัญชาติ ดาสาผู้ดำเนินรายการนางสาวมัณฑนา เอื้อประชานนท์ผู้ร่วมดำเนินรายการระหว่างการบันทึกการถ่ายทำระหว่างการบันทึกการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ