รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2561

วันที่ของกิจกรรม : 29 ต.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2561 เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินออมด้วยการลงทุน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อช่วยสร้างความเพียงพอให้กับเงินใช้หลังเกษียณ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน จัดเล่นเกมลงทุน คำนวนโปรแกรมประมาณการความเพียงพอเงินใช้หลังเกษียณ และบริการ กบข.ออมเพิ่ม แผนทางเลือกการลงทุน และออมต่อ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182910142034_1.jpgpic_20182910142034_2.jpgpic_20182910142034_3.jpgpic_20182910142034_4.jpgpic_20182910142034_5.jpgpic_20182910142034_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ