รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ของกิจกรรม : 22 ต.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการเสริมสร้างวินัย และการประพฤติตน เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182210142547_1.jpgpic_20182210142547_2.jpgpic_20182210142547_3.jpgpic_20182210142547_4.jpgpic_20182210142547_5.jpgpic_20182210142548_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ