รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ของกิจกรรม : 9 ส.ค. 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 60 คน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ แห่งความจงรักภักดี ตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20190908103121_1.jpgpic_20190908103122_2.jpgpic_20190908103122_3.jpgpic_20190908103122_4.jpgpic_20190908103122_5.jpgpic_20190908103122_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ