รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรุ่นที่3 ครั้งที่3

วันที่ของกิจกรรม : 6 ก.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ เลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรุ่นที่3 ครั้งที่3 ณ.โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองและการมีถ่ายภาพร่วมกันส่วนรวมในการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวภาคกลางและภาคใต้ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ดย. รวมทั้งสิ้น 43 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ เลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีผอ.กลุ่มกล่าวรายงานผู้นำชุมชนตั้งอกตั้งใจฟังบรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันภาพบรรยากาศห้องประชุมถ่ายภาพหมู่รวมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ