รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จังหวัดหวัดเชียงใหม่

วันที่ของกิจกรรม : 14 ม.ค. 2562

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จังหวัดหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชม การขับเคลื่อนบูรณาการทุกช่วงวัย และเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบล เช่น กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน กิจกรรมภาษาล้านนาของเยาวชน โดยมี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

คลังภาพ (Gallery)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จังหวัดหวัดเชียงใหม่ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ