รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ของกิจกรรม : 29 พ.ย. 2560

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ทีมงานบูรณาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) และเครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งสิ้น 215 คน

คลังภาพ (Gallery)
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมกล่าวรายงานผู้ร่วมเสวนาผู้ร่วมเสวนาภาพผู้เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ