รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

KM DAY ประจำปี 2560

วันที่ของกิจกรรม : 1 ก.ย. 2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน KM DAY ประจำปี 2560 ณ.หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทีจำเป็นในการปฎิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ดย.และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน

คลังภาพ (Gallery)
งานเริ่มเเล้วครับกิจกรรมหลากหลายสนุกเเละได้ความรู้คือkmภาพบรรยากาศห้องประชุมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ