รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan สื่อออนไลน์ (การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564)

วันที่ของกิจกรรม : 21 ส.ค. 2560

ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คลังภาพ (Gallery)
การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan สื่อออนไลน์ 1การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan สื่อออนไลน์ 2การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan สื่อออนไลน์ 3การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan สื่อออนไลน์ 4การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan สื่อออนไลน์ 5การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan สื่อออนไลน์ 6
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ