รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2561

วันที่ของกิจกรรม : 12 ม.ค. 2561

วันศุกร์ที่12 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายสุรเดชผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวชี้เเจงการประชุมนางสาวอรพินท์ รองประธารอนุกรรมการกล่าวรายงานนายภูวนัฎฐ์ อนุกรรมการกล่าวชี้เเจงผลการดำเนินงานภาพร่วมห้องประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ