รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 16 ปี

วันที่ของกิจกรรม : 5 ต.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศจำนวน 16 รางวัลและองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จำนวน 16 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 รางวัล โดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับรางวัล 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1.บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว 2.บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ 3.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี และบริษัทที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.มูลนิธิพลังงานที่ยั่งยืน 2.บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด 3.มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180510152733_1.jpgpic_20180510152734_2.jpgpic_20180510152734_3.jpgpic_20180510152734_4.jpgpic_20180510152734_5.jpgpic_20180510152734_6.jpgpic_20180510152734_7.jpgpic_20180510152735_8.jpgpic_20180510152735_9.jpgpic_20180510152735_10.jpgpic_20180510152735_11.jpgpic_20180510152735_12.jpgpic_20180510152735_13.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ