รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ของกิจกรรม : 4 พ.ย. 2560

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก: เด็กปฐมวัยก้าวไกล สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็กจำนวน 250 คน

คลังภาพ (Gallery)
ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเริ่มบรรยายกล่าวรายงานโดยผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชนเเละครอบครัวขอคำชี้เเจงจากผู้เข้าร่วมประชุมภาพบรรยากาศห้องประชุมถ่ายภาพร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ