รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » แผนกลยุทธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)

โครงการ ดย.60 (1)  (Size 194.3 MB)
โครงการ ดย. 60 (2)  (Size 133.1 MB)
แผนกลยุทธ์ ดย. 1  (Size 6.0 MB)
แผนกลยุทธ์ ดย. 2  (Size 176.6 MB)
กลยุทธ์ ดย. 3  (Size 169.5 MB)
กลยุทธ์ ดย. 4  (Size 245.6 MB)
กลยุทธ์ ดย. 5  (Size 428.0 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ