รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562

วันที่ของข่าว : 30 ต.ค. 2561

Share

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562  โดยกำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยเลือกตั้งส่วนกลาง จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

คลังภาพ (Gallery)
รายชื่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ ประจำปี 2562
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ