รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคลากร ดย. เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวง พม. 2563 (Size 18.69 MB)
ประกาศรายชื่อขรก.ดีเด่น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (Size 2.1 MB)
ประกาศ 1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (Size 18.30 KB)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2 (Size 516.68 KB)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (Size 96.74 KB)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Size 237.08 KB)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  (Size 95.03 KB)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (Size 126.72 KB)
แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม ดย. 2563 (Size 25.11 MB)
ผลการคัดเลือก ขรก.ดีเด่น ดย. 2562 ส่ง กระทรวงศึกษา (Size 3.21 MB)
แผนพัฒนาบุคลากร 2563-2564 (Size 353.84 KB)
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 (Size 11.54 MB)
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 (Size 15.24 MB)
หลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล 2561 (Size 6 MB)
หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการดีเด่น 2561 (Size 2.17 MB)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม. (Size 6.99 MB)
แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล (Size 360.79 KB)

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Size 3.8 MB)

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปีงบประมาณ 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 456.62 KB)

การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปีงบประมาณ 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ