รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล 2561 (Size 6 MB)
หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการดีเด่น 2561 (Size 2.17 MB)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม. (Size 6.99 MB)
แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล (Size 360.79 KB)

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Size 3.8 MB)

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปีงบประมาณ 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 456.62 KB)

การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปีงบประมาณ 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ