รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อขับเคลื่อนการ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (Size 103.48 KB)
มาตราการเพื่อขับเคลื่อนการ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (Size 95.72 KB)
แบบchecklist-เดินทางไปราชการ (Size 112.48 KB)
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทางไป (Size 173.97 KB)
รายงานการวิเคราะห์ผล ita ประจำปี พ.ศ. 2562 (Size 362.32 KB)
รายงายผลการดำเนินการโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (Size 3.07 MB)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดย. 2563 (Size 6.51 MB)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ6เดือน (Size 18.13 MB)
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (Size 10.79 MB)
สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี งบประมาณ 2563 (Size 350.17 KB)
การประเมินความเสี่ยงทุจริต แผนบริหารความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง) (Size 10.87 MB)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ดย. (Size 11.46 MB)
สถิติ ร้องเรียน ร้องทุกข์ 62 (Size 253.25 KB)

สถิติ ร้องเรียน ร้องทุกข์ 61


สถิติ ร้องเรียน ร้องทุกข์ 61 (Size 169.13 KB)

สถิติ ร้องเรียน ร้องทุกข์ 61


ขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (Size 308.43 KB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ