รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » สวัสดิการ ดย.

สวัสดิการ ดย.

ข้อมูลการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ ดย. (Size 1009.04 KB)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวขน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมกิจการเด็กและเยาวย (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (Size 4.42 MB)
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร พ.ศ. 2561 (Size 2.12 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ