รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

แบบฟอร์ม

ชุดเอกสารการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ (กรณีช่วยราชการ) (Size 1.1 MB)
แบบคำขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลและคลอดบุตร (Size 301.4 KB)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์แก่บุคลากร (Size 301.82 KB)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (Size 213.94 KB)
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน (Size 35.41 KB)
แบบคำขอรับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Size 119.81 KB)
แบบคำขอเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (ก.พ.๗ และแฟ้มประวัติ) (Size 1.07 MB)
แบบใบลาไปต่างประเทศ (Size 48.59 KB)
แบบฟอร์มสวัสดิการ ดย. (Size 1009.04 KB)
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขอสินเขื่อธนาคาร (Size 63.33 KB)

สวัดิการ ดย.


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ