รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานของ ดย.

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ (Size 1.45 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562


รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61 (Size 8.9 MB)

รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61


รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (Size 2.99 MB)

รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (Size 6.76 MB)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ดย. องค์กรโปร่งใส” (Size 1.64 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ดย. องค์กรโปร่งใส”


รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 (Size 2.17 MB)
ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 (Size 943.79 KB)
รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (Size 1010 KB)

รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ