รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานของ ดย.

โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Size 850.48 KB)
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 (Size 234.59 KB)
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 (Size 11.54 MB)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ (Size 1.45 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562


รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61 (Size 8.9 MB)

รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61


รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (Size 2.99 MB)

รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (Size 6.76 MB)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ดย. องค์กรโปร่งใส” (Size 1.64 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ดย. องค์กรโปร่งใส”


ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 (Size 943.79 KB)
รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (Size 1010 KB)

รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ