รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ของกิจกรรม : 20 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปตรวจสอบด้านการเงินฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201008153953_1.jpgpic_20201008154054_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ