รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเป็นองค์กร 4.0

วันที่ของกิจกรรม : 15 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 7-8 และ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเป็นองค์กร 4.0 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20191505111334_1.jpgpic_20191505111334_2.jpgpic_20191505111334_3.jpgpic_20191505111334_4.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ