รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ของกิจกรรม : 4 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแถวบริเวณถนนราชดำเนินใน และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณท้องสนามหลวง

คลังภาพ (Gallery)
pic_20191005113636_1.jpgpic_20191005113637_2.jpgpic_20191005113637_3.jpgpic_20191005113637_4.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ