รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรม "การฝึกอบรมซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2560

วันที่ของกิจกรรม : 22 ส.ค. 2560

กิจกรรม "การฝึกอบรมซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม ดย.

คลังภาพ (Gallery)
pic_20171309140701_1.jpgpic_20171309140702_2.jpgpic_20171309140703_3.jpgpic_20171309140705_4.jpgpic_20171309140706_5.jpgpic_20171309140707_6.jpgpic_20171309140708_7.jpgpic_20171309140709_8.jpgpic_20171309140710_9.jpgpic_20171309140711_10.jpgpic_20171309140711_11.jpgpic_20171309140712_12.jpgpic_20171309140712_13.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ