รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ม.ค. 2559 : ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตารางวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง

ทาง กพร.ดย. จะมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตารางวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดย. ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ