รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ของกิจกรรม : 3 มี.ค. 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องรัชดา โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย เป็นคณะทำงานเครือข่าย กพร. เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

คลังภาพ (Gallery)
pic_20161103004853_1.jpgpic_20161103004854_2.jpgpic_20161103004854_3.jpgpic_20161103004855_4.jpgpic_20161103004855_5.jpgpic_20161103004855_6.jpgpic_20161103004856_7.jpgpic_20161103004856_8.jpgpic_20161103004856_9.jpgpic_20161103004857_10.jpgpic_20161103004857_11.jpgpic_20161103004857_12.jpgpic_20161103004858_13.jpgpic_20161103004858_14.jpgpic_20161103004858_15.jpgpic_20161103004901_16.jpgpic_20161103005208_1.jpgpic_20161103005210_2.jpgpic_20161103005211_3.jpgpic_20161103005211_4.jpgpic_20161103005212_5.jpgpic_20161103005212_6.jpgpic_20161103005212_7.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ