รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วันที่ของกิจกรรม : 24 มิ.ย. 2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญเจ้าหน้าที่/บุคลากรจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภาคกลาง จำนวน 20 หน่วยงาน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์เด็กฯ สถาานพัฒนาและฟื้นฟู และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

คลังภาพ (Gallery)
pic_20153006203438_1.jpgpic_20153006203438_2.jpgpic_20153006203439_3.jpgpic_20153006203439_4.jpgpic_20153006203440_5.jpgpic_20153006203440_6.jpgpic_20153006203441_7.jpgpic_20153006203441_8.jpgpic_20153006203442_9.jpgpic_20153006203443_10.jpgpic_20153006203443_11.jpgpic_20153006203443_12.jpgpic_20153006203444_13.jpgpic_20153006203444_14.jpgpic_20153006203445_15.jpgpic_20153006203445_16.jpgpic_20153006203446_17.jpgpic_20153006203447_18.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ